Home

Asfalt en asfaltrecyclage. Welkom!


Deze website heeft tot doel de bezoeker te informeren over de toepasbaarheid van asfaltgranulaat en bitumineuze dakbaanafval in asfalt en in een gebonden funderingslaag , de regelgeving hieromtrent en de activiteiten van de onderzoeksgroep Wegenbouwkunde aan de ArtesisHogeschool Antwerpen.


Recyclage is sinds de 90’s een trendy woord geworden en behoort tot de strategische beleidsdoelstellingen van elk gezond en zichzelf respecterend bedrijf, vereniging en organisatie. Ook in de wegenbouw wordt steeds verder gezocht naar duurzaam hergebruik van materialen en efficiëntie.

De onderzoeksgroep Wegenbouwkunde van de opleiding Bouwkunde van de Artesis Hogeschool Antwerpen, verricht sinds 1997 onderzoek naar de toepassingsmogelijkheden van bitumineuze reststoffen in asfaltmengsels. Meer in het bijzonder, het hergebruik van asfaltgranulaat en bitumineus dakdichtingsbaanafval in warm bereide asfaltmengsels (aB³).


Asfalt : een warm geproduceerd mengsel van steen, zand, vulstof en bitumen en wordt in de meeste gevallen gebruikt als wegverharding, van autostrade tot fietspad tot parking.


Jaarlijks produceren 40 asfaltcentrales samen zo’n 6 miljoen ton asfalt.
Recyclage van het oude gefreesde asfalt (asfaltgranulaat) speelt hierbij een belangrijke rol. De jaarlijkse hoeveelheid asfaltgranulaat gebruikt in asfalt wordt geschat op ca. 2 miljoen ton.


Voor de maatschappij betekent dit hergebruik van verouderd asfalt een vermindering van de behoefte aan natuurlijke grondstoffen, voor de asfaltproducent levert hergebruik een verminderde productiekost. Asfaltgranulaat is voor 100% recycleerbaar want de aggregaten en het bindmiddel kunnen hoogwaardig hergebruikt worden in hun oorspronkelijke functie. Asfaltgranulaat heeft ondertussen het statuut van secundaire grondstof en is niet schadelijk voor het milieu bij hergebruik. Wanneer deze secundaire grondstof met de nodige kwaliteitsbewaking gebruikt wordt, is een toevoeging tot 70% asfaltgranulaat mogelijk in nieuw asfalt.

Het product & wegopbouwconcept aB³


Aged-bitumen bound base : aB³


In 1997 startte het onderzoeksprogramma aB³. aB³ verwijst naar zowel het product als een wegopbouwconcept.


Het product aB³ betreft een bitumineus materiaal opgebouwd uit asfaltgranulaat, verkleinde bitumineuze dakbanen (VBD) en nieuwe granulaten. De verkleinde bitumineuze dakdichtingsbanen zijn een afvalproduct uit de sloopcyclus van platte daken opgebouwd uit een waterdichtingsmembraan (“roofing”). Dit afvalproduct bevat ca. 70% bitumen dat nog gebruikt kan worden als bindmiddel. De overige 30 % bestaat uit zand en vulstof, eveneens grondstoffen die gebruikt worden in asfaltmengsels. Samen met het aanwezige bindmiddel in asfaltgranulaat leidt een beperkte toevoeging van deze afvalstof (ca. 5%) reeds tot voldoende bindmiddel om de aggregaten te binden. Er wordt dus geen nieuw bindmiddel toegevoegd in dit mengsel. Bovendien worden de nieuwe granulaten enkel en alleen toegevoegd om de korrelverdeling te optimaliseren. Indien het asfaltgranulaat een ideale korrelverdeling heeft, zouden de nieuwe granulaten zelfs overbodig zijn.


Het aB³-concept vindt zijn toepassing als een alternatief voor de gebonden en ongebonden funderingslagen in een wegconstructie. Bij uitbreiding vertoont aB³ verbeterde eigenschappen in vergelijking met een standaard asfaltmengsel bijvoorbeeld AB-3B. Door haar hoge stijfheid en de verbeterde vermoeiingskarakteristiek leidt aB³ tot een gereduceerde dikte van het wegpakket voor een gelijkwaardige levensduur.


Door de toepassing van aB³ in een wegopbouw worden een aantal benefits nagestreefd. Het gebruik van aB³ leidt namelijk tot een ecologische, economische en mechanische meerwaarde.Naast labonderzoek, een theoretische studie, waaruit blijkt dat het toepassen van aB³ tot een reductie van materiaalgebruik leidt, werden ook proefvakken aangelegd in Antwerpen (2001) en Beveren (2006). Uit deze praktijkervaring onthouden we dat het aB³-materiaal vergelijkbaar is met productie, verwerking en aanleg van asfalt. Voor asfaltcentrales betekent dit een productieverhoging.